dimarts, 10 de juny de 2014

Creació dels oceans i les plaques oceàniques

Els mars i oceans es formen quan dues plaques continentals es separen i deixen un espai que l'aigua ocupa.

http://goo.gl/bv98nP

Formació de les dorsals oceàniques
Dorsals oceàniques
Les dorsals oceàniques es generen quan al mantell terrestre es produeix un ascens de roques foses que trenquen l'escorça oceànica i donen lloc a la formació d'una fisura de milers de km de longitud en la que es produeix un intens volcanisme. L'ascens del magma provoca un abombament de l'escorça, seguit d'un estirament i una ruptura.
Les dorsals permeten el desenvolupament de serralades submarines que poden arribar als milers de metres d'altura, aflorant a la superfície de l'oceà i permeten el desenvolupament d'illes o arxipèlags volcànics.
Formació de l'arxipèlag volcànic de les canàries http://goo.gl/K3Rb1b

Creació de fosses oceàniques
Una fossa és una depressió que ha sigut formada com a resultat de moviments convergents de les plaques tectòniques.
Les zones de subducció són llocs en que en l'escorça terrestre es junten dos plaques litosfèriques convergeixen, comissionen i una d'elles (la de major densitat) s'introdueix (subducció) baix l'altra. Com a conseqüència produeix una gran depressió al sòl oceànic.
Tipus:
1. FOSA DE TIPO ANDINA: Està formada per materials sedimentats marins plegats i empenyats per la placa i per materials magmàtics generats al fondres la placa que s'enfonsa, que produeix granets en profunditats i volcans en la superfície.
Fossa Andina http://goo.gl/LFDJpu
2. FOSA TIPO MARIANAS: Subducció de la escorça terrestre que es sumergeix asota el mantell tectónic, on la placa del Pacífic es subdica sota la petita placa.
Fossa Mariana http://goo.gl/wRisgo

CREACIÓ DELS OCEANS I CONTINENTS (castellà)


PANGEA, SEPARACIÓ DE CONTINENTS I OCEANS (castellà)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada